Swedish Satellite Meeting 2005

Hur kan vi i Sverige skapa nya läkemedel mot sällsynta sjukdomar?
Svenskt satellitmöte den 17 februari 2005, i anslutning till 1st International
Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs Karolinska Institutet, Stockholm.

Vi har nöjet att inbjuda till ett svenskt satellitmöte om behandling av sällsynta sjukdomar den 17 februari 2005. Mötet hålls på Nobel Forum, Karolinska Institutet, Solna i anslutning
till ICORD 2005 (International Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs), som äger rum (14-)15-16 februari.

Satellitmötet är en fördjupning i svenska möjligheter till behandling av och utveckling av läkemedel mot sällsynta sjukdomar. Bland annat kommer mötet att belysa de möjligheter som lagstiftningen om Orphan Drugs i EU har skapat.

Talare och deltagare bjuds in från akademi, läkemedelsindustri, patientorganisationer, forskningsfinansiärer, myndigheter, politiska departement och andra policyskapande
organ.

Målet med konferensen är att stimulera och sprida kunskap om möjligheterna att utveckla nya läkemedel mot sällsynta sjukdomar samt att skapa en modell för hur vi kan samordna och utnyttja våra resurser för att utveckla diagnostik, behandling och prevention av dessa sjukdomar.

Mötet riktar sig både till de svenska deltagarna i ICORD2005, och till
dem som vill uppdatera sig om den svenska forskningssituationen avseende
sällsynta sjukdomar. Konferensen kommer att bestå av plenara föredrag
och paneldiskussioner.

Plats: Karolinska Institutet, Nobel Forum, Stockholm

Dokument

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.